Photos Keros

 Koufonissia

     Kato Koufonissi    Pano Koufonissi

keros1.jpg (544569 bytes)keros13.jpg (60494 bytes)keros17.jpg (60085 bytes)keros18.jpg (84873 bytes)keros8.jpg (36273 bytes)

keros14.jpg (57644 bytes)keros16.jpg (62035 bytes)keros11.jpg (61020 bytes)keros12.jpg (70384 bytes)keros2.jpg (86344 bytes)

keros22.jpg (73932 bytes)keros10.jpg (72774 bytes)keros15.jpg (39327 bytes)keros3.jpg (81947 bytes)keros4.jpg (67422 bytes)

keros5.jpg (48918 bytes)keros6.jpg (36550 bytes)keros9.jpg (32238 bytes)