Χρήσιμες Συνδέσεις/Usefull links

καιρός/weather                                        cafe bar sweets and more....               

http://forecast.uoa.gr                                http://users.otenet.gr/~kalamia

www.poseidon.ncmr.gr                            http://kalamia.blogspot.com/

www.weatheronline.co.uk

www.cnn.com/weather

www.seareport.gr

www.eooa.gr

www.westwind.ch

www.meteofrance.com

www.austrocontrol.at